Wat wij doen

Titel tweede blokje

De ideale partner op het gebied van detacheren weet de juiste mensen te plaatsen. Werkreturn heeft er een neus voor geschikt personeel te vinden. Bovendien helpen we u graag vorm te geven aan uw sociale betrokkenheid door invulling te geven aan social return en participatie.

Lees verder »

Participatiewet

Titel tweede blokje

Om ervoor te zorgen dat meer mensen met een beperking via betaald werk kunnen deelnemen aan de maatschappij, is sinds 1 januari 2015 de Participatiewet van kracht. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, de WsW en een groot deel van de Wajong en maakt de regels eenvoudiger.

Lees verder »

two people

Welke meerwaarde heeft social return voor uw bedrijf?

Aan social return worden veel definities toegekend. Wij hanteren de definitie van onze overheid: “Social return’-afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.”

Lees verder »