Klachtenprocedure

Werkreturn probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening, kunt u een klacht indienen.

In het geval als u een klacht heeft, verzoeken wij u deze eerst te bespreken met de betrokkene op wie de klacht gericht is. Wanneer uw klacht daarmee niet weggenomen is, kunt u conform deze klachtenprocedure een klacht indienen.

Klacht indienen

Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld. U kunt dit per email doen naar

info@werkreturn.nl of per post naar:

Werkreturn t.a.v. Klachtenafhandeling
Zwarteweg 110 D
1431 VM AALSMEER

Indien uw klacht betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar de privacy verklaring op onze website (www.werkreturn.nl).

Uw klacht wordt in behandeling genomen

De klacht wordt ontvangen door de directie en wordt geregistreerd in het klachtenoverzicht binnen Werkreturn. Wanneer u een klacht indient, kunt u binnen 2 weken een reactie verwachten in de vorm van een ontvangstbevestiging.

De directie zal een onafhankelijke klachtenbehandelaar aanwijzen. De klachtenbehandelaar zal de klacht bekijken en daarbij:

  • Hoor en wederhoor toepassen;
  • Beoordelen of de klacht een incident betreft of dat er een aanpassing in de werkwijze noodzakelijk is;
  • Bepalen of de klacht gegrond of ongegrond is

Reactie op uw klacht

Tot slot zal er een schriftelijke terugkoppeling van de klacht verstuurd worden. U kunt deze reactie binnen 4 weken van ons verwachten.

Wanneer uw klacht (deels) gegrond wordt verklaard, zal in de reactie worden toegelicht welke verandering(en) Werkreturn door zal voeren.