Participatiewet

Om ervoor te zorgen dat meer mensen met een beperking via betaald werk kunnen deelnemen aan de maatschappij, is sinds 1 januari 2015 de Participatiewet van kracht. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, de WsW en een groot deel van de Wajong. De regels zijn eenvoudiger. De gevolgen van de nieuwe wet zijn voor elke doelgroep anders:

  • Gevolgen voor bijstandsgerechtigden: alle bijstandsgerechtigden krijgen te maken met dezelfde arbeidsverplichtingen;
  • Gevolgen voor Wajongers: alleen jonggehandicapten die niet kunnen werken, houden recht op Wajong;
  • Gevolgen voor WsW-ers: WsW-ers met een vast dienstverband houden hun baan en hun salaris. Sinds 1 januari 2015 is de instroom in de WsW gestopt. Dit geldt ook voor mensen met een WsW-indicatie die op de wachtlijst stonden voor een WsW-plek.

Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl.

Daarnaast hebben werkgevers en overheid afgesproken om in de komende jaren te zorgen voor 125.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidshandicap, de garantiebanen.