Werkreturn helpt BAM Infra met EMVI

BAM Infra kreeg begin dit jaar kans mee te doen aan een interessante tender. Het ging om een mooi project dat maar liefst twee jaar werk zou opleveren op luchthaven Schiphol. Belangrijkste voorwaarde voor het binnenhalen van de opdracht was het goed scoren op de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Wij hielpen met een belangrijk onderdeel hiervan, namelijk die van social return.

We ontdekten dat er op verschillende gebieden winst te behalen is. Die winstpunten zijn verwerkt in het EMVI-projectplan.

EMVI en social return

De bundeling van de know-how en ervaring van BAM Infra en Werkreturn heeft tot resultaat geleid. Al snel werd bekend dat BAM Infra de tender gewonnen heeft. Begin 2018 is het project op Schiphol van start gegaan. Momenteel zijn we invulling aan de diverse vacatures aan het geven.

De eerste mensen zijn daar inmiddels aan het werk. Zo heeft de document controller haar plek helemaal gevonden. Haar eerste evaluatiegesprek was enorm positief en daar zijn we natuurlijk trots op! De area manager is sinds kort ook aan de slag gegaan. Hij staat iedere ochtend vroeg op om de veiligheid rondom de bouwplaats te waarborgen. De schoonmaker gaat binnenkort zijn entree maken om het kantoor netjes te houden.

Hulp nodig bij EMVI?

Ook op zoek naar een sociale sparringpartner voor uw tender? Wij helpen u graag! Bel naar 085-489 58 79 of mail naar info@werkreturn.nl.